Företagsfakta
Vi vill bidra till transparens och öppenhet och har därför uppdaterat vår hemsida med nedanstående information. I syfte att visa privata aktörers seriositet vill vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega att alla välfärdsföretag (skola, vård & omsorg) öppet redovisar företagsfakta. De högt ställda krav och riktlinjer vi följer är gemensamma för alla.
Grundinformation om Fysioterapiteamet
Företaget bedriver rehabilitering inom Vårdval rehab och nationella taxan Stockholms läns landsting.
Personal: 10 Leg sjukgymnaster (egna företagare), 1 receptionist (anställd).
Fler än 16 000 besök jan - dec 2016.
Se samtliga anställda och olika yrkeskategorier under Personal
Sjukfrånvaro under 2016: >1% (antal sjukdagar dividerat med antalet möjliga arbetsdagar).
Kontaktuppgifter
Fysioterapiteamet
Holländargatan 9 A  / Drottninggatan 88F
111 36 Stockholm
Telefon: 08-698 09 42
E-post: info@fysioterapiteamet.se
Företagsledning & ägare
På allabolag.se finns mer information om företaget.
Ägare: Stockholm Medical Group AB (Org nr. 556593-8452)
Kontaktperson: Filip Lind
Telefon: 010-255 12 00
Kvalitet
Vi arbetar under samma villkor som alla sjukgymnastkliniker inom nationella taxan och Vårdval rehab Stockholms läns landsting.
Våra värderingar  
Fysioterapiteamet vill stå för respekt för alla individers lika värde, vi vill ge kunden högsta kvalitet och en god tillgänglighet. Fysioterapiteamet verkar för ett befrämjande av hälsa och välbefinnande genom att stödja och motivera individen till ett eget hälsoansvar.
Värdegrund
Fysioterapiteamets värdegrund lyfter tanken om alla människors lika värde, respekt, hög kunskap och ett gott bemötande.
Vägledande ord i vår värdegrund:
Arbetsglädje
Flexibilitet
Kompetens
Våra kunders förtroende grundas på vår professionalism och kompetens